Ochrana pred bezprávím

Sme tu pre našich klientov, ktorí sú vystavení bezpráviu či už zo strany štátnych orgánov alebo orgánov územnej či záujmov samosprávy ako aj zo strany iných tretích fyzických alebo právnických osôb.
Za našu silnú stránku považujeme zastupovanie klientov v „súdnych sporoch proti štátu“ v oblasti správneho súdnictva ako aj v oblasti náhrady škody spôsobenej orgánmi verejnej moci. Naše skúsenosti zahŕňajú napríklad:
  • zastupovanie osoby v konaní o náhradu škody voči štátu za nezákonné vedenie trestného stíhania a nezákonné odsúdenie, ktorá bola pre skutok z roku 1997 najprv nezákonne odsúdená v roku 2010 a po povolení obnovy konania v roku 2016 napokon v roku 2021 právoplatne oslobodená (https://domov.sme.sk/c/6657567/za-synov-podvod-odsudili-otca-teraz-sa-ho-syn-snazi-ocistit.html) či zastupovanie osoby v konaní o náhradu škody voči štátu pre nezákonné obmedzenie osobnej slobody v ústave zdravotníckej starostlivosti,  
Voči bezpráviu nasadzujeme našu odbornosť aj pri využívaní prostriedkov ochrany práv našich klientov vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o prokuratúre, zákon o sťažnostiach, zákon o verejnom ochrancovi práv, správny poriadok, trestný zákon a trestný poriadok a pod.).

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť