Pracovno-právne poradenstvo

Poskytujeme právne služby v oblasti pracovno-právnych vzťahov, zastupovanie zamestnancov aj zamestnávateľov v pracovno-právnych sporoch, právne poradenstvo
aj v nesporovej agende, hľadanie riešení a rovnováhy v pracovno-právnych vzťahoch. Participovali sme na zložitých procesoch organizačných zmien zamestnávateľa, pri ktorých sme komplexne zastrešovali jednotlivé kroky, vrátane komunikácie so zástupcami zamestnancov  ako aj nastavenia stratégie zamestnávateľa z hľadiska možnosti nárokov jednotlivých zamestnancov pri ponukách na zmenu pracovnej pozície (plánovanie a príprava jednotlivých scenárov pre prípad prijatia alebo odmietnutia ponúkanej pracovnej pozície).

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť