Prečo venovať svoju pozornosť Cookies na webstránke?

8 marca, 2022

Dnešné podnikateľské prostredie sa nezaobíde bez webovej stránky podnikateľov. Webová stránka môže slúžiť na prevádzkovanie e-shopu podnikateľa, poskytovanie služieb podnikateľom, môže slúžiť na komunikovanie so zákazníkmi alebo partnermi alebo môže byť len akousi vizitkou podnikateľa. V drvivej väčšine prípadov sa však jej fungovanie nezaobíde bez tzv. cookies.

Cookies môžu slúžiť na správne fungovanie stránky (jej správne zobrazenie, napr. iné zobrazenie webstránky bude v prehliadači PC, iné v prehliadači na mobile), vyhodnocovanie návštevnosti (užívatelia na akom zariadení, s akými IP adresami, ako často, ako dlho navštívili webstránku) alebo prípadne na cielenú reklamu. Tento výpočet nie je uzavretý a závisí len od predstavivosti podnikateľa (alebo jeho IT oddelenia). Cookies z právneho hľadiska rozdeľujeme na dve skupiny. Na také, pri ktorých sa nevyžaduje získanie súhlasu od užívateľa (tzv. funkčné cookies nevyhnutné na poskytovanie služby požadovanej užívateľom) a všetky ostatné, kde sa vyžaduje získanie súhlasu od užívateľa.

Do 31.01.2022 platil právny stav, kedy na udelenie súhlasu postačovalo použitie príslušného nastavenia webového prehliadača. Od 01.02.2022 to už nie je možné a na všetky cookies, ktoré nie sú „funkčné“, je potrebné získať od užívateľa preukázateľný súhlas.

Zákonodarca v tejto súvislosti hrozí pokutami vo výške od 200 EUR do 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie (ak obrat nemožno vypočítať tak až do výšky 20.000 EUR), preto neradno získanie súhlasu podceňovať.

Pokiaľ potrebujete poradiť ohľadom cookies alebo inej právnej otázky v súvislosti s Vašou webstránkou, neváhajte sa na nás obrátiť.


Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť