Zmluvy

Podstatnú časť našej agendy tvorí zmluvné právo. Všade tam, kde je to možné, má prednosť zmluva. Zákon je všeobecný a adresovaný vopred neurčitému okruhu účastníkov, zmluva, naopak, je vždy konkrétna – v osobe účastníkov i vo svojom obsahu – a zodpovedá individuálnym potrebám zmluvných strán v miere, akú zákon nikdy nedosiahne, a  zmluvné strany zároveň individuálne chráni.
Dobrá zmluva pre nás znamená zmluvu, ktorá ponúkne východisko zo situácie, keď sa udalosti vyvinú iným než želaným smerom, a ktorá rozloží riziká medzi zmluvnými stranami primerane k ich schopnostiam a možnostiam. Chceme prispieť k vyváženým nielen obchodným, ale aj ľudským vzťahom pri súčasnej maximálnej ochrane záujmov svojich klientov. Hoci dobrá zmluva sporom predchádza, nedokáže im úplne zabrániť, avšak vždy obsahuje mechanizmus riešenia týchto sporov v duchu hesla clara pacta – boni amici: jasné zmluvy robia dobrých priateľov.
Dobrá zmluva je ako dáždnik – v dobrom počasí ho nepotrebujete a možno ani neviete, či nejaký máte, ale v zlom počasí oceníte, ak budete mať poruke dáždnik, ktorý vás spoľahlivo ochráni pred každou nepriazňou.
Sme pripravení pomôcť v súvislosti:
  • s kúpou, predajom, darovaním či nájmom nehnuteľností, a to na účel bývania
    alebo na hocijaký iný účel,
  • s dohodnutím predkupného práva a zriadením vecného bremena,
  • s menej zvyčajnými zmluvnými typmi obsiahnutý v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku, ako aj zmluvami nepomenovanými,
  • so zmluvami  v oblasti stavebníctva (zmluvy so zhotoviteľom, projektantom,
    stavebným dozorom, architektom),
  • so zmluvami v rámci obchodného „života“ firiem,
  • so zmluvami v oblasti sociálnych služieb.
Hoci je diapazón zmlúv, na ktorých sme spolupracovali, široký, pustíme sa i do zmlúv, s ktorými zatiaľ bezprostrednú skúsenosť nemáme. Dôveru, ktorú do nás vložíte, nesklameme a vyťažíme z nej maximum pre obe strany.

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť