Cyklistická novela

17 decembra, 2021

Dňa 25.11.2021 Národná rada SR prerokovala a schválila (103 zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za prijatie novely) poslanecký návrh, ktorým sa od 01.03.2022 mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Predmetnou novelou sa zavádzajú mnohé zmeny, ktoré sa budú týkať predovšetkým vodičov motorových vozidiel a cyklistov.

Zmeny týkajúce sa vodičov a cyklistov

Podľa schválenej novely vodiči nesmú:

 • ohroziť nie len chodcov, ako tomu bolo doteraz, ale ani cyklistov na cestičke pre cyklistov, chodcov a cyklistov (§ 4 ods. 2 písm. h)),

 •  zastaviť vozidlo nie len na prechode pre chodcov alebo priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, ale ani na miestne na prechádzanie (§ 4 ods. 2 písm. m)),

 • pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť nie len vozidlá, pred ktoré sa po predídení zaraďujú, ale ani malé motocykle, cyklistov alebo chodcov (§ 15 ods. 3),

 • zastaviť a stáť nie len na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov, ale ani na cyklistickom pruhu (§ 25 ods. 1 písm. k)),

 •  jazdiť motorovým vozidlom na bicyklovej ceste, ak dopravnou značkou nie je určené inak (§ 59a ods. 3).

Za najvýraznejšiu zmenu uvedenej novely možno považovať obmedzenie výnimky pri používaní chodníkov okrem miest, kde to povoľuje značenie. Z § 52 ods. 2 sa odstránila výnimka zastavenia a státia vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 metra okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím.

Podľa schválenej novely sú vodiči povinní:

·         pri predchádzaní udržať dostatočný bočný odstup od vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca spravidla 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a 1, 5 metra v ostatných prípadoch, čiže pri rýchlosti nad 50 km/h (§ 15 ods. 3),

·         pri odbočovaní vľavo dať prednosť v jazde nie len motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane a chodcom prechádzajúcim cez vozovku ale aj cyklistom idúcim súbežne s cestou (§ 19 ods. 4),

·         dať prednosť v jazde pri odbočovaní vpravo cyklistovi idúcemu nie len rovno, ale aj cyklistom idúcim súbežne s cestou (§ 19 ods. 6),

·         dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcich po hlavnej ceste vrátane cyklistov idúcich súbežne s hlavnou cestou (§ 20 ods. 1),

·         pristupovať rovnako, tak k chodcovi alebo cyklistovi, ako aj voči vodičovi samovyvažovacieho vozidla a vodičovi kolobežky s pomocným motorčekom (§ 55 a ods. 5),

·         pri dovolenom vstupe na cyklistickú ceste jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h (§ 59a ods. 2).

Podľa schválenej novely pre cyklistov:

 • neplatí pred odbočením vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre ich smer jazdy (§ 19 ods. 3),

 • platí, že sa cyklista musí presvedčiť, či mu pred vjazdom na priechod pre cyklistov, ktorý je vyznačený mimo križovatky nehrozí nebezpečenstvo (§ 55 ods. 8),

 • majú cyklisti na bicyklovej ceste s dopravnou značkou umožňujúcou jazdu iným vozidlám prednosť, pričom tieto vozidlá nesmú cyklistov ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 metra.

Podľa schválenej novely môžu cyklisti jazdiť:

 •  po pravej strane chodníka nie len osoby mladšie ako desať rokov, ale aj osoby, ktoré ich sprevádzajú a osoby, ktoré ich vezú, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov (§ 55 ods. 1),

 • ·nie len jednotlivo za sebou pri jazde po cestičke pre cyklistov, ale aj poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne (§ 55 ods. 2),

 • v skupine najmenej šiestich cyklistov dvaja cyklisti vedľa seba, a to na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne (§ 55 ods. 2),

 • na cyklistickej ceste v celej šírke určenej pre ich smer jazdy (§ 59a ods. 1),

Okrem uvedeného sa novelou zákona o cestnej premávke rozšíril zoznam subjektov, ktoré majú prístup k informáciám z evidencie vozidiel aj o advokátov (§ 113 ods. 1).


Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť