Obchodné spoločnosti

Sme odborne a technicky pripravení Vám poskytovať komplexné právne služby vo všetkých etapách Vášho podnikania:
  • založenie spoločnosti, jej zmena či prevod obchodného podielu,
  • podania na obchodný register,
  • príprava a pripomienkovanie zmlúv,
  • poskytovanie právneho poradenstva v obchodnoprávnych vzťahoch,
  • zápis do Registra partnerov verejného sektora,
  • vymáhanie Vašich pohľadávok prostredníctvom elektronického upomínacieho a exekučného konania,
  • zánik a likvidácia obchodnej spoločnosti.
 

Kontaktujte nás

Meno a Priezvisko E-mail Správa Potvrdiť